Article

เร่งสี เร่งโต ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ “ปลูกให้ได้คุณภาพสูงสุด 100%”

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

การทดลองปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีที่สุด เร่งเวลาเก็บเกี่ยว

ในยุคที่คนเริ่มสนใจสินค้าที่มีคุณภาพ การเกษตรยังคงอยู่ที่เดิม มีน้อยคนที่จะเห็นคุณค่า และตั้งใจทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีที่สุด ซึ่งแตกต่างกับการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำ 

การทดสอบครั้งนี้เราทดลองปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ 5 ชนิด ด้วยไฟปลูกพืช (LED Grow Light) และระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic System) แบบน้ำวนในถังเดียวกัน แตกต่างกันที่ความเข้มของแสงในแต่ละจุด เพื่อดูว่าความเข้มของแสงจะส่งผลต่อคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นความแน่น ขนาด น้ำหนัก ความสดและความเข้มของสี เป็นต้น

จากต้นอ่อนถึงวันนี้เป็นวันที่ 24 พอดี จึงขอมาเก็บบันทึกการปลูกไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เกษตรกรทุกท่านที่อ่านบทความนี้ ทั้งนี้ทีมงานทนไม่ไหวหมักหมูย่างรอแล้ว

และนี่คือผลลัพธ์ภายใน 24 วันที่ได้จากการทดลอง

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยของผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ส่วนมากจะอยู่ที่ 30 วัน หากเป็นผักสลัดที่เป็นหัวเช่น บัตเตอร์เฮด และ เบบี้คอสจะอยู่ที่ประมาณ 45 วัน 

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ตำแหน่งการปลูก

การปลูกไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic System) แบบน้ำวนคือการปลูกผักสลัดด้วยน้ำโดยมีถังพักน้ำ สะดวกต่อการตรวจเช็ค ปรับสภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็นค่ากรด-ด่าง (pH) และค่าความเข้นของปุ๋ย (EC) เพราะเราไม่ต้องยกรากต้นไม้ให้ออกมาเจอแสงบ่อยๆ

รายการผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ในการทดลองปลูกด้วยระบบน้ำวนโดยใช้ปุ๋ยคิงเวล และเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดเราเลยจัดเรียงต้นไม้ ให้โดนแสงตามความเหมาะสมในหลายๆระดับ

 1. ผักสลัดกรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce ) = GO
 2. บัตเตอร์เฮดหรือบิบ (Butterhead Lettuce) = BH
 3. ผักสลัดเรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) = RO
 4. ผักสลัดกรีนคอรัล ผักกาดหอม (Green Coral Lettuce) = GC
 5. ผักสลัดเบบี้คอส (Baby Cos lettuce) = BC

ปัจจัยที่ควบคุม

น้ำในระบบทั้งหมด 50 ลิตร ใช้ปุ๋ยสูตร 3 ส่วน CoreX (Core), EldeX (Grow), FloreX (Bloom) ในอัตราส่วน 0.5 : 0.5 : 0.5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร (50 ลิตร ใช้ 25 กรัม ต่อสูตร ครั้งเดียวจบ 30 วัน) เพื่อให้ได้ค่า EC 1.5~1.6 และ pH 6.5 การทดลองในครั้งนี้เราไม่ได้ใช้น้ำยาลดค่า pH (pH Down) เพื่อปรับค่า pH ในน้ำ เพราะว่าปุ๋ยที่ใช้ปรับค่า pH ให้อัตโนมัติและคงที่ตลอดเวลา ไม่ต้องกังวลค่า pH เปลี่ยน ไม่ต้องมีระบบปรับค่าน้ำอัตโนมัติราคาแพง ค่า pH ที่เหมาะสมและคงที่ช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมสารอาหารได้ตลอดเวลา 

 • ให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน
  (เพื่อทดสอบความเครียดของต้นไม้หากได้รับแสง 24 ชั่วโมง แนะนำให้แสง 18ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากช่วงกลางคืนสำคัญต่อการสร้างรากของต้นไม้)
 • PPFD: 74 - 270
 • DLI: 6.4 - 23.3
 • pH: 6.52
 • EC: 1.55
 • ปริมาณน้ำ: 50 ลิตร 1 ถัง
 • ปุ๋ย: คิงเวล สูตร 3 ส่วน 0.5:0.5:0.5 กรัม/น้ำ 1 ลิตร
 • อุณหภูมิน้ำ: 27.5 c
 • จำนวนต้น: 30 ต้น

ปริมาณแสงที่ต้นไม้ได้รับ

ความแตกต่างของการทดลองนี้อยู่ที่ปริมาณแสง และปริมาณแสงก็เป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของผลผลิตที่จะได้รับหลังจากการเก็บเกี่ยว ว่าจะมีความกรอบฟู หนาแน่น สีสวยสด หรือไม่

การปลูกต้นไม้ ไม้ผล หรือผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สิ่งที่ควรคำนึงและควบคุมได้ยากคือปริมาณแสงที่ต้นไม้ควรจะได้รับในแต่ละวัน (DLI) และความเข้มข้นของแสง (PPFD, PAR) 

ลองนึกภาพประเทศไทยที่มีแสงแค่ 12 ชั่วโมง และช่วง 11:00 - 13:00 น. แสงแรงจนเกินไป ถ้าไม่กลางมุ้งการปลูกผักสลัดคงทำได้ยาก ตรงกันข้ามกับประเทศฝั่งยุโรปที่ทั้งเย็นและแสงเยอะถึง 18 ชั่วโมงต่อวันในช่วงฤดูร้อน 

อย่างที่ได้เกริ่นไป การทดลองนี้เราให้แสงที่ 24 ชั่วโมง เพื่อทดสอบความเครียด โดยตัวผมเองมีความเชื่อว่าถ้าให้แสง 18 ชั่วโมง อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ (ใบยืดมากขึ้น) โดยใช้ไฟปลูก BEARLED กำลังไฟ 240W ปรับเร่งที่ 60% (144 Watts) เท่านั้น คลอบคลุมพื้นที่ปลูกกว้างถึง 150 x 60 ซม.

PPFD = ความเข้มข้นของแสงที่ต้นไม้สังเคราะห์ได้ คล้ายๆความสว่าง 

DLI = ปริมาณแสงที่ต้นไม้ควรได้รับใน 1 วัน หากต้นไม้ได้รับแสงแรงหรือเข้ม ต้นไม้จะต้องไม่ได้รับแสงเป็นเวลาที่นานเกินไปเพื่อให้ต้นไม้ได้พักยืดรากตอนกลางคืน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด (แต่ต้องไม่แรงไปจนใบไหม้ ต้องควบคุมให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม) หากต้นไม้ได้รับแสงเบาหรือมีความเข้มข้นแสงน้อยจะต้องให้แสงที่นานขึ้น ปริมาณ DLI สำคัญกว่าการพักต้นไม้เพื่อให้รากยืดช่วงกลางคืนดังนั้นยึด DLI เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ยกตัวอย่างเช่น 

 • PPFD 200 ให้แสง 12 ชั่วโมง ได้ค่า DLI = 8.64
 • PPFD 100 ให้แสง 24 ชั่วโมง ได้ค่า DLI เท่ากันคือ = 8.64

การปลูกในกรีนเฮาส์ (Green House) เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดค่าแสง PPFD (Spectrometer) เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละวันต้นไม้จะได้ปริมาณแสงเท่าไหร่ หากต้นไม้ได้รับแสงไม่เพียงพอควรติดตั้งไฟปลูกต้นไม้สำหรับกรีนเฮาส์เพิ่มเพื่อให้ต้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุด

ผักสลัดกรีนคอรัล ตำแหน่ง D4

 • ได้รับแสง 22.8 DLI (264 PPFD / 24 Hr)
 • ความกว้าง 25 ซม.
 • ความสูง 15 ซม.
 • ปลายใบมีสีแดง
 • ช่อแน่น

ผักสลัดกรีนคอรัล ตำแหน่ง F2

 • ได้รับแสง 15.4 DLI (178 PPFD / 24 Hr)
 • ความกว้าง 17 ซม.
 • ความสูง 8 ซม.
 • สีเขียวล้วน
 • ช่อหลวม

ผักสลัดเรดโอ๊ค ตำแหน่ง C4

 • ได้รับแสง 23.3 DLI (270 PPFD / 24 Hr)
 • ความกว้าง 22 ซม.
 • ความสูง 10 ซม.
 • สีแดงสดมาก สีแดงเยอะ ไม่มีเม็ดสีสลับเขียว
 • ช่อแน่น

ผักสลัดเรดโอ๊ค ตำแหน่ง A3

 • ได้รับแสง 11.0 DLI (127 PPFD / 24 Hr)
 • ความกว้าง 21 ซม.
 • ความสูง 8 ซม.
 • สีแดงจืด มีเม็ดสีเขียวปนเยอะ
 • ช่อหลวม
ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

จากตัวอย่างทั้ง 4 ด้านบน จะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อต้นไม้ได้รับแสงน้อยเกินกว่า DLI ที่ควรได้รับในแต่ละวัน จะทำให้ผลผลิตโตไม่เต็มที่และไม่เต็มประสิทธิภาพ มีขนาดเล็ก ช่อไม่แน่น น้ำหนักเบา ความกรอบ ฟู และความสดของสี ต่างกันมาก

ทั้งนี้การควบคุม DLI ให้ได้ตามที่ต้องการอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่นการเพิ่มไฟปลูก LED สำหรับกรีนเฮ้าส์ (Green house) หากปลูกในร่ม (Indoor) การเพิ่มแสงเพื่อให้ได้รับ DLI ที่เหมาะสมจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการให้แสงในปริมาณน้อย  

ในกรณีที่การปลูกแบบกรีนเฮ้าส์ สามารถจัดการกับความร้อนได้ดี และรับแสงแดดได้มากขึ้น อาจจะไม่ต้องใช้ไฟปลูก LED เสมอไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และปริมาณแสงในแต่ละฤดูด้วย 

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์เป็นเพียงแค่ Level 1 ของการปลูกต้นไม้เท่านั้น ถ้าเทียบกับกัญชาที่อยู่ใน Level 4 ซึ่งต้องใช้แสง 1,200 - 2,000 PPFD และสามารถรับความเข้มข้นของปุ๋ยได้ถึง EC 4.0 ความยากมันสูงกว่ากันเยอะ (เหมือนแข่งรถ F-1 กับแข่งรถสมัครเล่น) 

ด้านล่างเป็นตารางค่าเฉลี่ย DLI ที่เหมาะสมซึ่งได้จากการสังเกตในการทดลองปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิก (Hydroponic System) แบบน้ำวน ในครั้งนี้

ค่าเฉลี่ย DLI จากการทดลองที่ได้ผลดีและมีคุณภาพผลผลิตสูงสุด

ปลูกผักสลัด คุณภาพสูงสุด 

DLI

PPFD

EC

pH

ระเวลาปลูก

ผักสลัด กรีนโอ๊ค

20

235 

1.55

6.52

24

ผักสลัด กรีนคอรัล

20

235

1.55

6.52

24

ผักสลัด กรีนโอ๊ค

20

235

1.55

6.52

24

ผักสลัด บัตเตอร์เฮด

12

140

1.55

6.52

24

ผักสลัด เบบี้คอส

12

140

1.55

6.52

24

ค่าเฉลี่ย DLI จากการทดลองที่ได้ผลลัพธ์ทั่วไปและมีคุณภาพผลผลิต กลาง - ต่ำ

หมายเหต: ไม่มีตัวเลขคือยังสรุปไม่ได้ เพราะอยู่นอกขอบเขตการทดลอง

ปลูกผักสลัด คุณภาพกลาง-ต่ำ

DLI

PPFD

EC

pH

ระเวลาปลูก

ผักสลัด กรีนโอ๊ค

12.5

150

1.55

6.52

24

ผักสลัด กรีนคอรัล

12.5

150

1.55

6.52

24

ผักสลัด กรีนโอ๊ค

12.5

150

1.55

6.52

24

ผักสลัด บัตเตอร์เฮด

-

-

1.55

6.52

24

ผักสลัด เบบี้คอส

-

-

1.55

6.52

24

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ครั้งหน้าอยากให้ทดลองปลูกผักอะไรคอมเม้นท์แจ้งได้เลยครับ ลูกค้าที่ต้องการสั่งปุ๋ยสั่งได้บนเว็บ shopee และสามารถทักสอบถามแอดมินผ่าน Line: @growstuffshop พร้อมให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืชทุกชนิดอย่างมืออาชีพ แก้ไขได้ทุกอาการของต้นไม้

สุดท้ายฝากปุ๋ยคิงเวลด้วยครับ ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ใช้แค่ 0.5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร มาพร้อม pH Perfect ช่วยปรับค่า pH น้ำให้คงที่ 5.5-6.5 ยาวนาน 30วัน โดยไม่ต้องปรับ pH ผักโตเต็มที่ ไม่ติดขม หวานอร้อยอร่อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *