สูตร 2-Part Feeding Program (AB)

1. วิธีการผสมแบบใช้งานโดยตรง

วิธีการผสมแบบใช้งานโดยตรง เป็นวิธีที่ง่าย และเราแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น วิธีง่ายๆเพียงแค่ชั่ง KING WHALE ด้วยตราชั่ง (ห้ามตวงด้วยปริมาตร) สามารถผสมลงไปในน้ำโดยตรงเพื่อใช้งานได้ทันที

สัดส่วนการใช้งานเพียงแค่ใช้ CoreX (Core) ก่อน ผสมลงไปในน้ำตามอัตราส่วนใช้งาน และผสม EldeX (Grow) หรือ FloreX (Bloom) ตามลงไป หลังจากนั้นค่อยเพิ่มปุ๋ยเสริมอื่นๆตาม

สัดส่วนสูตร A+B การใช้งานปุ๋ยหลักช่วงทำใบ CoreX : Eldex ใช้อัตราส่วน 1 : 2 เสมอ และหากเป็นช่วงทำดอกให้เปลี่ยนมาใช้ CoreX : FloreX ในอัตราส่วนเดียวกันคือ 1 : 2

หรือต้องการใช้ 3 ส่วน (Grow Micro Bloom) สามารถใช้ CoreX : EldeX : FloreX ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 ได้เช่นกัน

ให้ปุ๋ยบ่อยแค่ไหน ?

สำหรับวัสดุปลูก ดิน & ขุยมะพร้าว คุณสามารถให้ปุ๋ยได้ทุกวัน หรืออย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

สำหรับไฮโดรโปนิกส์ แค่เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ หรืออย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 2 สัปดาห์

2. วิธีการผสมโดยทำถังเข้มข้น เพื่อเตรียมใช้งาน

วิธีการผสมโดยทำถังเข้มข้นเพื่อเตรียมใช้งาน มีข้อดีสำหรับฟาร์มที่ต้องการใช้ระบบ Inline Injection หรือระบบจ่ายปุ๋ยโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น Dosatron หรือ Automatic Pump อื่นๆ และข้อดีอีกอย่างคือสามารถตวงเพื่อใช้งานได้เหมือนปุ๋ยน้ำทั่วไป

วิธีการเตรียมง่ายดาย เพียงแค่เตรียมภาชนะที่มีเส้นบอกระดับที่ 1 ลิตร ใส่ KING WHALE ลงไปขนาด 250 กรัม หรือฉีกถุงใส่จนหมด และเติมน้ำกลับลงไปให้ได้ระดับ 1ลิตร คนให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน (ปริมาณจะเท่ากับ 1 ซองพอดี, ในถังจะมี 5ซอง)

เพียงเท่านี้เราก็จะมีปุ่ยน้ำ KING WHALE ไว้ใช้งานง่ายๆ หลังผสมแล้วไม่ควรเก็บไว้เกิน 2 เดือน นำมาละลายน้ำก่อนใช้อีกทุกครั้ง ห้ามนำปุ๋ยเข้มข้นไปรดต้นไม้โดยตรงโดยเด็ดขาด

ให้ปุ๋ยบ่อยแค่ไหน ?

สำหรับวัสดุปลูก ดิน & ขุยมะพร้าว คุณสามารถให้ปุ๋ยได้ทุกวัน หรืออย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

สำหรับไฮโดรโปนิกส์ แค่เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ หรืออย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 2 สัปดาห์