รีวิว 5 ดาวเต็ม ชาวสวนประทับใจ กลับมาใช้ซ้ำ 100%
ปรับค่า pH ในดินและน้ำอัตโนมัติ คงที่ 24/7 ต้นไม้ดูดซึมสารอาหารได้ตลอดเวลา
รองรับการปลูก EC 3.0 โดยไม่มีอาการใบไหม้ ต้นโตเร็วแข็งแรงกว่าเดิม 30%+
ใช้งานง่าย ปลูกได้กับต้นไม้ทุกชนิด รองรับการปลูกทั้งดิน ขุยมะพร้าว และ Hydroponic
02 227 0053 โทรสั่งซื้อ หรือปรึกษาการปลูกฟรี

พร้อมใช้กับ ทุกวัสดุปลูก พีทมอส, ขุยมะพร้าว, Rockwool, ไฮโดรโปนิก & ออโต้ค่า pH

มั่นใจในคุณภาพ ทดสอบ วิจัย
และผลิตในประเทศไทย (Bangkok)