ทำไมการปรับ pH ในบริเวณราก ถึงสำคัญ และวิธีการปรับ pH ให้เหมาะสม

การปรับค่า pH ในบริเวณรากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพืชที่ยังคงสภาพเป็นไปอย่างดี และมีผลผลิตที่สูง และมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็...

Continue reading