ความสำคัญของน้ำสะอาดและคุณสมบัติการฆ่าเชื้อโรค

น้ำสะอาด และน้ำที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ในการปลูกพืชให้มีคุณภาพสูง การใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ดีจะส่งผลเสียต่อพืชโดยตรง เชื้อโรคจะรบกวนระบบราก การสะสมของคราบปุ๋ยและตะไคร่น้ำจะทำให้ระบบน้ำอุดตัน กรดไฮโปคลอรัส (HOCl) เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในการรักษาคุณภาพน้ำและระบบรดน้ำ

ความสำคัญของน้ำสะอาดและคุณสมบัติการฆ่าเชื้อโรค

น้ำสะอาด และน้ำที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ในการปลูกพืชให้มีคุณภาพสูง การใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ดีจะส่งผลเสียต่อพืชโดยตรง เชื้อโรคจะรบกวนระบบราก การสะสมของคราบปุ๋ยและตะไคร่น้ำจะทำให้ระบบน้ำอุดตัน กรดไฮโปคลอรัส (HOCl) เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในการรักษาคุณภาพน้ำและระบบรดน้ำ

ไอเดียการกำจัดเชื้อราด้วย อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT)

การกำจัดเชื้อราต่างๆ เช่นรา ไฟท็อปเธอร่า ไม่ว่าจะบนใบ บนผล หรือมากับน้ำควรใช้ค่า อ็อกซี่ รูท ที่ ORP ที่สูงกว่า 300 mV หรือประมาณ 2ml ต่อลิตร เพื่อให้สามารถกำจัดเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรดไฮโปคลอรัส คืออะไร?

กรดไฮโปคลอรัส (HOCl) เป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียในน้ำและพื้นผิว มีประสิทธิภาพสูงและไม่มีพิษ ปัจจุบันใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อาหาร และการเกษตร

อ๊อกซี่ รูท ดูแลระบบเพาะปลูกและอุปกรณ์ของคุณ ให้สะอาดตลอดเวลา

อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT) ช่วยดูแลระบบเพาะปลูกและอุปกรณ์ของคุณ เช่น หัว Drip หัวพ่นหมอกน้ำไม่ให้ตัน และท่อสะอาดอยู่ตลอดเวลา ลดคราบตะกังที่เกิดจากแร่ธาตุและตะไคร่น้ำ ด้วยการใช้กรดไฮโปคลอรัสใน อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT) จะช่วยลดการสะสมของแร่ธาตุและตะไคร่น้ำในระบบรดน้ำ ทำให้การไหลของน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยรักษาคุณภาพของน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ OXY ROOT หรือ HOCL

 1. รักษาคุณภาพน้ำ: กำจัดเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน
 2. ลดการสะสมของแร่ธาตุ: ป้องกันการอุดตันของระบบรดน้ำ
 3. กำจัดตะไคร้น้ำและไบโอฟิล์ม: เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
 4. ฟลัชชิ่ง (Flushing): ล้างสารอาหารในดินก่อนการเก็บเกี่ยว
 5. เพิ่มออกซิเจนในน้ำทางอ้อม: ย่อยสลายสารอินทรีย์และป้องกันการเกิดตะกอน

HOCL ของเราไม่เหมือนกัน
การทดสอบค่า ORP อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT)

ค่า ORP (Oxidation-Reduction Potential) ใช้วัดความสามารถในการทำความสะอาดของน้ำ เมื่อค่า ORP สูง แสดงว่ามีความสะอาดมาก และมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อโรค และเชื้อรา ทำให้น้ำมีคุณภาพดี สำหรับการเพาะปลูก ค่า ORP ควรไม่ต่ำกว่า 150mV จากการทดสอบ อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT) พบว่ามีค่า ORP สูงและคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ ที่ปริมาณความเข้มข้นเท่ากัน 1 มล ต่อลิตร

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน & รีดักชันของน้ำ (ORP)

สรุปผลการทดสอบ

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า Oxy Root มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาคุณภาพน้ำ เพียงแค่ 1ml ต่อลิตร ก็ช่วยรักษาน้ำให้สะอาดได้ยาวถึง 7 วัน 

 • OXY ROOT: ค่า ORP ลดลงเพียง 52% ภายใน 8 วัน
 • Brand A: ค่า ORP ลดลง 83.7%
 • Brand B: ค่า ORP ลดลง 86.3%
 • Brand C: ค่า ORP ลดลง 53.3%
 • น้ำประปา: ค่า ORP ลดลง 83.4%

วิธีการใช้งาน อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT)

 • ใช้งานทุกวัน: ผสมปริมาณ 0.5-2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แก้ปัญหาราก: ผสมปริมาณ 2-3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับราก
 • พ่นทางใบ: ผสมปริมาณ 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับใบ
 • ล้างวัสดุปลูก: ผสมปริมาณ 2-3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อลดการสะสมของแร่ธาตุ
 • ตัดกิ่งชำ: ผสมปริมาณ 2-3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วแช่กิ่งชำเพื่อลดการติดเชื้อในเซลล์พืช
 • ลดการโตของตะไคร่น้ำ: ผสม 1-2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อลดการเกิดตัวของตะไคร่น้ำ

อ๊อกซี่ รูท (OXY ROOT) ช่วยแก้ปัญหาสำคัญในระบบการเพาะปลูก:

 • ควบคุมเชื้อโรค
 • กำจัดเชื้อรา ทั้งทางใบ, ดิน และน้ำ
 • ลดการสะสมของแร่ธาตุ
 • กำจัดตะไคร้น้ำและไบโอฟิล์ม
 • ฟลัชชิ่ง
 • เพิ่มออกซิเจนในน้ำทางอ้อม